Telenta Harmoni

Ett larmsystem för effektiv och trygg vårdmiljö

Telenta Harmoni för särskilt boende är ett larmsystem baserat på en applikation med trafik placerad i molnen. Mindre utrustning, effektivare arbete. Flexibilitet och trygghet är ledstjärnor i skapandet av en trivsam tillvaro för hela verksamheten uppdelat på tre fokusområden i form av boendemiljö, personalmiljö och ledningsmiljö.

Harmoni levereras helt enligt nya lagkrav för GDPR.

BOENDEMILJÖ

Boendemiljön utgörs av smarta tillbehör kopplat till en Hub som är navet av all teknologi och alla sensorer. En ”allt i ett” funktion med översikt av välmående, säkerhet och medicinering som även erbjuder högkvalitativ talfunktion för direktkontakt mellan boende och personal.

PERSONALMILJÖ

Personalmiljön fokuserar på effektivitet i arbetet. All tidigare utrustning är komprimerad till en applikation som enkelt används i en smarttelefon integrerat till ert trådlösa nätverk. Harmoni är fullt skalbar vilket innebär att omfattningen av tjänsten kan anpassas utefter era behov.

LEDNINGSMILJÖ

Läs av och analysera statistik kring samtliga larmhändelser med angivelse av tidpunkt, åtgärd, identifiering av larmsändare och larmmottagare i ledningsmiljön.

Harmoni 5 är konstruerat för att bidra med säkrare hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR.

TEKNIK

Harmoni innefattar en enhet som kan arbeta oberoende av molntrafiken- Med andra ord har ni alltid ett fungerande system med teknologiska tillbehör och sensorer i boendemiljön som kommunicerar effektivt med personalens mobilapplikation.

Vill du ha mer information?