Säkerhet

Säkra och kostnadseffektiva lösningar för varje kunds specifika behov

Säkerhetssystem är ett brett område som vi täcker in med systemlösningar inom följande delar:

Inbrottslarm

Överfallslarm

Passagekontroll

Integration av systemen

Kameraövervakning

Vi levererar driftsäkra, kostnadseffektiva system anpassade efter våra kunders behov av säkerhet och tillgänglighet. Närheten till våra kunder är en avgörande faktor för ett lyckat resultat. Genom att lyssna och förstå våra kunders behov kan vi tillsammans skapa en lösning som täcker in helheten och skapar en väl fungerande miljö. Med helhet menar vi också en leverantör som följer systemet genom hela processen från projektering till service och support med snabb inställelsetid.


Integrerade säkerhetssystem

Integrationen av de olika säkerhetssystem kan i många fall spara både tid och pengar. Telentas systemintegration möjliggör en enhetlig plattform med administration och service samlad på ett ställe för bästa driftekonomi.

Vill du ha mer information?

I så fall hjälper vi gärna till.

Vi arbetar över i stort sett hela Sverige, och har egna kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlstad. Om du har ytterligare frågor är du alltid varmt välkommen att höra av dig. Klicka på knappen för att komma till vår kontaktsida.

Du kan också kontakta ditt lokala kontor direkt – informationen hittar du under rubriken Kontakt längst upp på sidan.