Telentas verksamhet

Telenta AB startade 1992 i Karlstad och ingår sedan 2004 i Bergendahls El Gruppen.

Huvudkontoret finns i Göteborg, med filialkontor i Stockholm, Karlstad och Malmö. Tack vare vår geografiska placering kan vi skapa kundanpassade helhetslösningar över hela landet till både lokala och rikstäckande företag och organisationer.

Telenta AB är en leverantör av tekniska säkerhetssystem inom:

Brandlarm
Brandlarm är en viktig del av Telentas verksamhet som är väl integrerad i våra larmlösningar. Larmet kan dessutom kompletteras med exempelvis portabel sprinkler.
Vård och omsorg
Inom vård och omsorg arbetar vi med internsystem, larmcentraler, passerkontroll, mobil larmhantering samt integration av dessa system.
• Säkerhet
Ett brett område som vi täcker in med systemlösningar inom många olika områden.
Portabel sprinkler
Tillförlitligt sprinklersystem särskilt utvecklat för boendemiljöer med ökat behov av brandskydd.

Telenta erbjuder ett helhetsgrepp som spänner över hela kedjan från projektering till installation och service. Genom hög kompetens och ett samarbete med ledande leverantörer kvalitetsäkrar vi projektet och levererar kostnadseffektiva lösningar med högsta driftkvalitet.

Vår systemintegration syftar till att skapa ett enkelt handhavande för våra kunder. Nyttjandet av tekniska system på bästa sätt skapar inte bara lägre installations och servicekostnader utan också en effektiv och användarvänlig teknikmiljö.

Miljömedvetenhet och god kvalitet, både vad gäller arbetsmiljö, tjänster och produkter är mycket viktiga områden för oss. Därför har vi lagt ner ett omfattande arbete så att vi nu är både kvalitets- och miljö och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. Telenta är behörig anläggarfirma för brandlarm samt för inbrottslarm larmklass 3.