Välfärd i fokus på socialchefsdagarna 2018

Om ungefär en månad är det dags för Socialchefsdagarna. Två veckor innan konferensen avgörs vad som enligt många är det viktigaste riksdagsvalet på flera år. En av de viktigaste och mest omfattande diskussionerna inför årets val berör äldreomsorgen. Bland annat hur man ska öka fördelningen av vårdplatser för äldre i samhället. Telenta kommer finnas på plats i Jönköping för att driva på frågan om en mer effektiv och flexibel äldreomsorg.

Fler vårdande minuter

Samtliga riksdagspartier är eniga om att en förändring och en teknisk utveckling måste ske när antalet människor som blir 85 år och äldre öka kraftigt. För att äldre ska få ett stärkt inflytande, ökad valfrihet, service och omtanke krävs att vi ger rätt resurser till de som kan göra skillnad – äldreomsorgspersonalen. Telenta vill bidra till fler vårdande minuter för personalen inom äldreomsorg. Vi vill att deras vardag ska underlättas så att de kan skapa förutsättningar för äldre att känna ökad trygghet och välbefinnande.

“Att leda framtidens välfärd”

Den 3-5 oktober anordnas Socialchefsdagarna på Elmia i Jönköping. Årets tema är “att leda i framtidens välfärd” – ett ämne som berör hur vi ska styra, leda och utveckla välfärden i vårt land. Konferensen vänder sig till politiker, chefer och tjänstemän på strategisk nivå inom kommuner och landsting samt till representanter från statliga myndigheter, arbetsmarknadens parter och akademin. Vi ser Socialchefsdagarna som en perfekt möjlighet att möta, fråga och påverka rätt människor inom området vård och omsorg. Ni hittar oss i monter B:6 på nedre plan.

Läs mer om konferensen på fss hemsida. Läs mer

Nutid och framtid

Vi kommer presentera välfärdssystemet Harmoni, och hur det kan skapa rätt förutsättningar för en rättvis vård. Vi kommer även att prata om hur dagens tekniker och system fungerar enskilt och i samspel samt presentera våra framtidsvisioner för hur ökad artificiell intelligens kommer höja livsstandarden för brukare.

Vi är övertygade om att med rätt resurser kommer äldreomsorgspersonal kunna förändra vardagen för äldre i samhället.