Telenta Harmoni

För effektiv och trygg vårdmiljö

Telenta Harmoni är en molnbaserad lösning för ”välfärdslarm som tjänst”- Allt komprimerat till en intelligent mobil-applikation. Mindre utrustning, effektivare arbete. Flexibilitet och trygghet är ledstjärnor i skapandet av en trivsam tillvaro för hela verksamheten uppdelat på fyra fokusområden i form av boendemiljö, personalmiljö, ledningsmiljö och teknik.

Harmoni levereras helt enligt nya lagkrav för GDPR.

BOENDEMILJÖ

Boendemiljön utgörs av smarta tillbehör kopplat till en Hub som är navet av all teknologi och alla sensorer. En ”allt i ett” funktion med översikt av välmående, säkerhet och medicinering som även erbjuder högkvalitativ talfunktion för direktkontakt mellan boende och personal.

PERSONALMILJÖ

Personalmiljön fokuserar på effektivitet i arbetet. All tidigare utrustning är komprimerad till en applikation som enkelt används i en smarttelefon integrerat till ert trådlösa nätverk. Harmoni är fullt skalbar vilket innebär att omfattningen av tjänsten kan anpassas utefter era behov.

LEDNINGSMILJÖ

Läs av och analysera statistik kring samtliga larmhändelser med angivelse av tidpunkt, åtgärd, identifiering av larmsändare och larmmottagare i ledningsmiljön.

Teknik

LOKAL REDUNDANS

Harmoni innefattar en enhet som kan arbeta oberoende av molntrafiken- Med andra ord har ni alltid ett fungerande system. Att placera trafiken av information i molnet kräver stort ansvar men genom att känna till riskerna kan vi motverka dem.

GDPR-SÄKRAD

Den 25 maj 2018 träder en ny lag i verk. Dataskyddsförordningen även kallad GDPR innebär skärpta regler kring hantering av personuppgifter. Harmoni 5 är konstruerat för att bidra med säkrare hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR.

INTERAKTIVT PROTOKOLL

Harmoni använder sig av öppna APIer vilket innebär att det är integrerat med övriga IT-stöd. Med detta åsyftas ett kontrollerat datautbyte som innebär att olika system kan arbeta tillsammans. Teknologiska tillbehör och sensorer i boendemiljön kommunicerar effektivt med personalens mobilapplikation. På detta vis kan assistans erbjudas innan olyckan sker.

Särskilt boende

Ordinärt boende

LSS-boende