Portabla sprinklers räddar liv inte bara fastigheter

Ditt hem är plats där du förtjänar att kunna känna dig trygg. Men det är också i hemmet flest bränder sker. Därför är det viktigt att vara noga med rätt val av brandsäkerhet i bostaden. Vi listar 5 skäl till att välja en portabel sprinkler.

Intresset för portabla sprinklers har nått nya höjder i och med en ökad medvetenhet kring oförutsägbara brandfaror som kan uppstå i hemmet. Äldre och funktionshindrade ligger i den största riskzonen och åsidosätts ofta i förebyggande säkerhetsåtgärder för fastigheten. Göteborgs kommun har tagit säkerheten på stort allvar och låtit Telenta placera ut ett tiotal portabla sprinklers i boenden runt om i staden:

5 skäl att välja ett portabelt sprinklersystem:

1. Portabel boende sprinkler aktiveras redan vid tidiga tecken på brandutveckling med hjälp av elektronisk detektering.

2. Skyddar boende och boendet innan branden hunnit bryta ut.

3. Dimsprinklerteknik (vattendimma) ger en mycket effektiv släckfunktion samtidigt som vattenskador på fastighet och inventarier begränsas till ett minimum.

4. Produkten kräver minimalt med underhåll och behöver ingen fast installation vilket ger mycket låga installations- och driftkostnader.

5. Sprinklern är fullt anpassningsbar vilket garanterar bästa effekt för varje boende.