Felanmälan / Order

För att på bästa sätt hjälpa er använder vi ett ärendehanteringssystem.

Varje ärende tilldelas ett unikt ärendenummer ni kan använda för att följa och uppdatera ärendet.

Välkomna till Telentas Kundportal