Organisation

Telenta är ett dotterbolag till Bergendahls El Gruppen AB, som i sin tur är moderbolag i Bergendahls El-koncernen. Här följer en kort beskrivning av koncernens organisation.

 

Bergendahls El Gruppen AB är moderbolag i koncernen och sköter bland annat diverse gemensamma administrativa funktioner. Bolaget är placerat i koncernens huvudkontor på Omvägen 2H i Göteborg och leds av koncernchef Lars Olin, vice koncernchef Olof Göransson och ekonomichef Fredrik Myrberg.

I dotterbolaget Bergendahls El Projekt AB samlas kompetensen kring stora projekt. Bolaget har bland annat ansvarat för stora uppdrag som ombyggnaden av Saab Microwave Systems kontor och den högteknologiska hybridsalen på Sahlgrenska Sjukhuset. Bolaget leds av vd Tapio Hattara.

Bergendahls El Service AB är med sina 30 anställda en av göteborgsområdets största leverantörer av servicetjänster inom elsektorn. Bolaget leds av vd Dick Hansson.

Bergendahls El Energiteknik AB är specialiserat på avancerade produkter och tjänster inom KNX, solenergi och PLC-system. Vd: Mikael Björnefors.

Dotterbolaget Bergendahls El i Kungälv AB är en lokal aktör på marknaden i Kungälvsområdet. Bolaget agerar som en småskalig och lokal leverantör, men har samtidigt tillgång till moderbolagets alla resurser och kompetenser. Vd är Robert Wigbring.

Telenta AB är en leverantör av tekniska larm och säkerhetssystem med över 20 års branscherfarenhet och kontor i Göteborg, Karlstad, Stockholm och Malmö, vilket ger möjlighet att leverera kundanpassade helhetslösningar till stora delar av landet. Bolaget leds av vd Olof Göransson.

Elektra Elteknik AB är ett specialiserat bolag med mycket hög kompetens inom kraft- och ställverksentreprenader samt service, projektering och ombyggnader inom kraft- och ställverksområdet. Bolagets vd är Christian Åkerlund.

De olika dotterbolagen har byggt upp en stark och spetsig kompetens inom respektive område. När de samverkar får vi bredd och djup, vilket ger oss möjlighet att lösa svåra, komplicerade, utmanande och avancerade uppdrag.