Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete

Miljömedvetenhet och god kvalitet, både vad gäller arbetsmiljö, tjänster och produkter, är mycket viktiga områden för oss. Därför har vi lagt ner ett omfattande arbete så att vi är certifierade för kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Telentas kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Företagen inom Bergendahls El Gruppen AB sätter yrkesskickligheten i centrum. Vi värnar om att alltid genomföra uppdrag med god kvalitet samt högsta kostnadseffektivitet för våra kunder.

I syfte att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan identifierar vi och i möjligaste mån reducerar de mest betydande miljöaspekterna.

Vi visar ödmjukhet inför andras roller och tar ansvar genom ett respektfullt agerande. Vi arbetar även förebyggande mot skador och ohälsa genom att anpassa våra arbetsplatser i strävan att upprätthålla ett sunt och trivsamt arbetsklimat.

Genom utbildning och återkoppling engageras alla medarbetare till att uppfylla våra kunders önskemål samt att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Detta arbete syftar till att minimera vår negativa miljöpåverkan, upprätthålla en sund arbetsmiljö samt att uppfylla tillämpliga lagar och andra krav som verksamheten berörs av.