Om Telenta

Telenta startade 1992 i Karlstad, och är sedan 2005 en del av Bergendahls El-koncernen. Vi levererar larm- och säkerhetslösningar, med fokus på brand, säkerhet, vård och omsorg.

Telentas huvudkontor finns i Göteborg. Vi driver filialkontor i Stockholm, Karlstad och Malmö. Tack vare den geografiska spridningen kan vi skapa kundanpassade helhetslösningar över hela landet, till både lokala och rikstäckande företag och organisationer.

Telenta AB är en leverantör av tekniska säkerhetssystem inom:

Brand och säkerhet
Vård och omsorg
Kommunikation och systemintegration

Helhetsgrepp

Vår ambition är att alltid erbjuda ett helhetsgrepp som spänner över hela kedjan från projektering till installation och service. Genom hög kompetens och ett samarbete med ledande leverantörer kvalitetssäkrar vi projektet och levererar kostnadseffektiva lösningar med högsta driftkvalitet.

Integrerade system

Vår ambition är alltid att skapa ett enkelt handhavande för våra kunder. Detta gör vi bland annat genom att jobba hårt med integration av de olika systemen. Genom att utnyttja de tekniska systemen på bästa sätt uppnår man lägre installations- och servicekostnader men också en effektiv och användarvänlig teknikmiljö.

Miljömedvetenhet och god kvalitet, både vad gäller arbetsmiljö, tjänster och produkter och naturen är mycket viktiga områden för oss. Därför har vi lagt ner ett omfattande arbete så att vi nu är både kvalitets- och miljö och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Telenta är behörig anläggarfirma för brandlarm samt för inbrottslarm larmklass 3.