Ny VD på Telenta

Telenta har rekryterat Peter Hygren som ny VD med tillträde den 15:e oktober.

Peter kommer senast från konsultföretaget Alten, verksamt inom teknik och IT, där han ansvarat för en organisation med ca 120 personer. Peter kommer att utgå från Telentas huvudkontor i Göteborg.

I och med Peters tillträde kommer nuvarande  VD Olof Göransson att tillträda sin nya roll på moderbolaget Bergendahls El gruppen som vice koncernchef med ansvar för marknad och affärsutveckling.

För mer information vänligen kontakta koncernchef Lars Olin, 03-725 12 01 eller Olof Göransson 031-762 64 01