Positiv inställning till kameratillsyn

Socialstyrelsen publicerade i början av månaden en studie där man granskat användandet av digital tillsyn hos 12 kommuner. Resultatet visade en överraskande positiv syn på kameratillsyn som mindre integritetskränkande än nattlig tillsyn.

Att hitta en bra Harmoni mellan brukarens integritet, personalens arbetsbelastning och datainsamling är en svår uppgift. En kamera är ett bra verktyg för att på distans ha översikt av brukaren, men kan inte garantera hens fysiska tillstånd. Studien visar också till stor del positiv respons angående ökad flexibilitet för personal med färre rutinmässiga tillsynsbesök. Dock nämns brister i form av störningar i kameratrafiken som har ställt till problem.

Telenta tittar på möjligheter för en ny lösning med digital tillsyn utan kamera. Med en sensor under sängen kan personalen få handfast fakta på att brukaren befinner sig i sängen och att hen andas och mår bra. Den avgörande skillnaden gentemot kameratillsyn är att tillsyn utan kamera avger larm vid avvikelse, t.ex. då en brukare varit från sängen under en längre period.

Studien som presenteras av Socialstyrelsen påvisar både positiva och negativa inställningar till kameratillsyn. Är kameratillsyn det mest effektiva verktyget för ökad trygghet under nattetid? Vi vill veta mer om vad du tycker. Har du kunskaper eller erfarenheter tar vi gärna emot dem på info@telenta.se.

Med din respons kan vi skapa fler vårdande minuter.