Driftlarm och övervakning i Nepal

Svenska företaget Coromatic bygger datahallar i syfte att säkerställa data- och GSM-kommunikation i Asien. Kyla är en viktig faktor för dessa hallar och Nepal är ett perfekt land för hallarnas placering.

Som underleverantör till Coromatic levererar vi på Telenta vårt egenutvecklade system för övervakning av driftlarm till ett flertal spännande projekt av den här typen i Nepal.

Driftsättningen gör vår personal på plats och våra system säkerställer en professionell systemövervakning som meddelar om potentiella problem uppstår.