Rådet för Välfärdsteknologi påverkar framtidens vård och omsorg

Telenta sitter sedan en tid tillbaka med i det nybildade Rådet för Välfärdsteknologi, som arbetar för att vara branschens ledande röst. Allt för att skapa ännu bättre förutsättningar för välfärdsteknologi i vård och omsorg; både för leverantör, beställare och brukare.

Vi på Telenta arbetar alltid för att vara en framstående och modern aktör inom området välfärdsteknologi. För att kunna påverka branschens utveckling i framtiden sitter vi med i Rådet för Välfärdsteknologi. Rådet består av representanter som är intresserade av och på olika sätt arbetar med välfärdslösningar för vård och omsorg. Dess mål är att vara en etablerad och trovärdig aktör inom området välfärdsteknologi, vilket sker med goda relationer till både myndigheter och andra viktiga representanter inom området.

För att kunna bli branschens ledande röst deltar Rådet för Välfärdsteknologi ständigt i det offentliga samtalet genom att lyfta viktiga branschfrågor. Hur ska en upphandling gå till och vilka krav kan en beställare ställa på en leverantör? Vad innebär välfärdsteknologi, och hur varierar dess betydelse mellan olika aktörer? Det är frågor som diskuteras i en viktig dialog mellan både leverantörer och beställare.

Läs mer om Rådet för Välfärdsteknologi >