Nacka kommun satsar på välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi fortsätter att växa inom kommun och landsting, och Nacka kommun är en av aktörerna som nu gör en satsning. Under 2016 beslutade dess Social- och äldrenämnd om att succesivt börja införa teknikstöd för äldre.

På sin hemsida beskriver Nacka kommun att de vill underlätta för äldre personer som väljer att bo kvar i sitt eget hem. Något som ska möjliggöras genom allt mer biståndsbeslutade välfärdsteknikinsatser.

Precis som vi på Telenta ser Nacka kommun tekniska lösningar som ett bra komplement till ordinarie hemtjänst. Detta i och med den ökade trygghet och säkerhet välfärdsteknologi medför. Kommunen har sedan tidigare testat olika typer av välfärdsteknologi bland kunder och personal med positiva resultat.

Läs mer på Nacka kommuns hemsida >